Förbättringsförslag

Primary tabs

På denna sida kan ni sända in nya förslagtill hur systemet ska förbättras.

Till varje förslag kan ni välja kategori genom att ange när ni skickar in förslaget om det ska höra till "admin fix list", "Bug Reports" eller "website improvements"

field_vote: